Rechtsgeldigheid van de elektronische handtekening

Vraag om meer informatie

Wetten van de Europese Unie

Op 1 juli 2016 is de Verordening (EU) Nr. 910/2014 - bekend als eIDAS - betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG in werking getreden.

De eIDAS omschrijft 3 soorten elektronische handtekeningen:

Aangezien het om een verordening en niet om een richtlijn gaat, is eIDAS direct van toepassing op alle lidstaten van de EU.

Daarmee zijn de problemen opgelost van juridische versnippering, interoperabiliteit en de wettelijke belemmeringen afgeleid van de voormalige richtlijn - Richtlijn 1999/93/EG - die om het feit dat het om een richtlijn gaat door elke lidstaat op zijn eigen manier kon worden geïnterpreteerd.

Welk type elektronische handtekening raadt Signaturit aan?

Welk type elektronische handtekening raadt Signaturit aan?

Wij raden onze oplossing voor geavanceerde elektronische handtekeningen aan die voldoen aan de eisen gesteld door eIDAS:

 • a) zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;

 • b) zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;

 • c) zij komt tot stand met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken;

 • d) zij is op zodanige wijze aan de daarmee ondertekende gegevens verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.

Waarom Signaturit als leverancier van elektronische handtekeningen kiezen?

Onze oplossing voor elektronische handtekeningen is niet alleen geavanceerd, maar verzamelt ook de biometrische gegevens van de ondertekenaar. Samen met een serie elektronische bewijsstukken gegenereerd tijdens het ondertekenproces kunnen we met deze gegevens met hogere garanties de identiteit van de ondertekenaar aantonen.

 • Biometrie

  Biometrie

  Onze oplossing is voorzien van biometrische technologie, waarmee het mogelijk is om de biometrische gegevens van het handschrift van de ondertekenaar, zoals de snelheid of acceleratie waarmee de handtekening wordt gezet, te registreren.

  Meer weten
 • Elektronische bewijsstukken

  Elektronische bewijsstukken

  Wij verzamelen de elektronische bewijsstukken die tijdens het ondertekenproces in een audit trail zijn gegenereerd. En wij garanderen de integriteit ervan met een officiële tijdstempel.

  Meer weten
 • Veiligheid

  Veiligheid

  Wij hebben firewalls en gecodeerde berichten geïmplementeerd. Dat wil zeggen dat we de gegevens coderen en veilig opslaan en alleen bepaalde gebruikers de documenten kunnen lezen en ondertekenen.

  Meer weten
 • Gegevensbescherming

  Gegevensbescherming

  In naleving van de Spaanse en Europese wet verzoeken wij tijdens het ondertekenproces uitdrukkelijk om de instemming van de ondertekenaar om zijn/haar persoonlijke en biometrische gegevens te verzamelen.

  Meer weten
Amerikaanse Wetten (VS)

Amerikaanse Wetten (VS)

Signaturit voldoet aan de eisen van twee wetten inzake elektronische handtekeningen in de Verenigde Staten:

 • 1. U.S. Electronic Signature in Global and National Commerce Act of 2000 (ESIGN).

  Meer informatie.
 • Uniform Electronic Transactions Act (UETA).

  Meer weten
 • Beide wetten bepalen dat elektronische handtekeningen dezelfde rechtsgeldigheid en hetzelfde effect hebben als de op papier handgeschreven handtekeningen.

Wetten in andere landen

Wetten in andere landen

Er zijn wereldwijd verschillende initiatieven die een basiskader vaststellen voor het gebruik van de elektronische handtekening. Voorbeelden hiervan zijn de richtlijnen van de OESO, van de UNCITRAL en van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

 • De elektronische handtekeningen zijn op nationaal niveau geregeld in de volgende landen:

 • Erkend en volledig rechtsgeldig: Australië, Canada, Chili, Colombia, Zuid-Korea, Verenigde Arabische Emiraten, Filipijnen, Hongkong, Nieuw-Zeeland, Peru, Singapore, Zuid-Afrika en Zwitserland.

 • Erkenning: China, India, Japan en Rusland.

Ontdek hoe je moet beginnen

Begin Signaturit vandaag nog te gebruiken om processen te automatiseren, deals sneller af te sluiten en de ROI van de digitalisatie te optimaliseren.

Go Digital!

Meld je nu aan

Signaturit is een bedrijf dat door het Spaanse Ministerie van Economie en Bedrijfskunde is erkend als verlener van elektronische vertrouwensdiensten en als vertrouwde derde partij volgens de wet inzake diensten van de informatiemaatschappij (LSSI - Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico).